Skip to main content

Telefon

+48 74 814 16 04

E-mail:

biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

Biuro czynne

Pn.-pt. 7:00-15:00

Wędkowanie

REGULAMIN POŁOWU RYB
NA WODACH ZBIORNIKA W STAREJ MORAWIE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady amatorskiego połowu ryb na wodach Zbiornika w Starej Morawie.
 2. Nadzór i opiekę nad łowiskiem Zbiornika w Starej Morawie sprawuje Miejsko-gminne koło PZW w Stroniu Śląskim oraz Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o.
 3. Wędkowanie ma odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej, od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem, za wyjątkiem miesiąca czerwca, lipca i sierpnia. W tych miesiącach wędkowanie jest dozwolone od wschodu słońca do godziny 10.00.
 5. Prawo do wędkowania na zbiorniku mają osoby, które posiadają aktualną kartę wędkarską i wykupiony bilet upoważniający do wędkowania.
 6. Wędkarze do wędkowania mają prawo używać tylko jednej wędki.
 7. Wędkujący obowiązkowo powinien posiadać podbierak i przyrząd do wyczepiania haczyków z pyszczków ryb.
 8. W czasie wędkowania wędkarz powinien mieć przy sobie aktualną kartę wędkarską i bilet uprawniający do wędkowania w danym dniu.
 9. W/w dokumenty należy okazywać na żądanie osób do tego uprawnionych, oraz osobom wyznaczonym przez koło PZW w Stroniu Śląskim i upoważnionych przez Burmistrza Stronia Śląskiego oraz pracownikom Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.
 10. Do wędkowania wolno używać przynęty zwierzęcej i sztucznej.
 11. W przypadku przynęt zwierzęcych można stosować tylko takie, które nie podlegają szczególnej ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów krajowych.
 12. Bezwzględny zakaz stosowania przynęty żywej tzw. Żywca.
 13. Zakaz wędkowania ze środków pływających.
 14. Zakaz wchodzenia i wędkowania na lodzie.
 15. Wędkującego obowiązuje zakaz stosowania wszelkich zanęt. Stosowanie ich podczas łowienia będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.
 16. Wędkarz ma obowiązek opuszczenia zajmowanego stanowiska w przypadku rozgrywania na tym łowisku wędkarskich zawodów sportowych.
 17. Uczestników wędkarskich zawodów sportowych obowiązują przepisy ustalone w oparciu o Regulamin Wędkarstwa Sportowego.
 18. Wędkarza na łowisku obowiązuje wysoka kultura zachowania, przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu oraz uprzejmość w stosunku do kontrolujących jak i koleżanek i kolegów.
 19. Do obowiązku wędkarza należy po zakończonym wędkowaniu posprzątać swoje stanowisko.
 20. W przypadku zauważenia jakichkolwiek przejawów łamania niniejszego regulaminu bądź niestosownego zachowania się na łowisku, wędkujący ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie odpowiednie służby do tego uprawnione.
 21. Na zbiorniku obowiązuje bezwzględny zakaz przetrzymywania oraz zabierania złowionych ryb.
 22. Cena biletu upoważniającego do wędkowania na Zbiorniku w Starej Morawie:

a/ w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień                                            b/ w pozostałych miesiącach
    od wschodu słońca do godz. 10.00                                                              od wschodu do zachodu słońca:

     1 dzień                        - 10 pln                                                                  1 dzień                         - 15 pln

     3 dni                            - 25 pln                                                                 3 dni                             - 30 pln

     7 dni                            - 40 pln                                                                 7 dni                             - 55 pln

23. Członkom miejsko-gminnego koła PZW w Stroniu Śląskim przysługuje 50% rabat przy zakupie biletu po okazaniu legitymacji członkowskiej z opłaconymi składkami na dany rok.
24. Osoby upoważnione przez Burmistrza Stronia Śląskiego do przestrzegania w/w regulaminu są zwolnione z opłat za wędkowanie na Zbiorniku w Starej Morawie.
25. Miejsce sprzedaży biletów uprawniających do wędkowania:

 • Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. – 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 20A
 • Zbiornik w Starej Morawie – 57-550 Stronie Śląskie, Stara Morawa 6B

26. Zarząd Miejsko gminnego koła PZW w Stroniu Śląskim oraz Zarząd Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
27. Regulamin ma moc obowiązującą od dnia 01.03.2020 roku.