Skip to main content

Telefon

+48 74 814 16 04

E-mail:

biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

Biuro czynne

Pn.-pt. 7:00-15:00

Jakość Wody Basenowej

Kryta Pływalnia

Komunikat nr 5
z dnia 18.03.2024 r.

dotyczący oceny wyników badań wody basenowej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Komisja w składzie:

  1. Bogdan Birówka
  2. Agnieszka Gąsiorek

na podstawie Sprawozdań z badań nr zlecenia W/0/01/2024/819/FM/2 i W/0/01/2024/819/FM/3, zakończonych dnia 15 marca 2024 r. oraz wewnętrznej kontroli stwierdza, że woda basenowa na krytej pływalni w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 A spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Pobierz:


Pobierz 2023 r.:


Komunikaty archiwalne: