Regulamin Wodnego Placu Zabaw

Regulamin  wodnego placu zabaw

na kąpielisku ? zalew w Starej Morawie

 1. Z placu zabaw  - i wszystkich urządzeń pływających można korzystać w godz. 10:00 -18:00 wyłącznie pod nadzorem służb Ratowników WOPR ( wywieszona biała flaga).

 2. Z urządzeń mogą korzystać dzieci powyżej 6 roku życia, pod nadzorem opiekuna.

 3. Urządzenia montowane na głębokości powyżej 1,5 m są przeznaczone wyłącznie dla osób umiejących pływać!

 4. Zabrania się:

  - wpływania, przepływania, nurkowania pod urządzeniami pływającymi,
  - skakania na główkę,
  - stosowania podczas zabaw ostrych elementów, które spowodowałyby zniszczenie urządzeń,
  - korzystania z urządzeń bez nadzoru ratowników WOPR i po godzinach otwarcia kąpieliska.

 5. Odpowiedzialność prawna za ewentualne szkody spowodowane przez dzieci spoczywa na opiekunach dzieci.

 6. Osoby korzystające z wodnego sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania poleceń ratowników WOPR oraz  niniejszego regulaminu.

Organizator kąpieliska