Skip to main content

Telefon

+48 74 814 16 04

E-mail:

biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

Biuro czynne

Pn.-pt. 7:00-15:00

Regulaminy

Regulamin kąpieliska i plaży

 1. Kąpielisko i plaża  jest obiektem Gminy Stronie Śląskie.
 2. Kąpielisko i plaża  czynne są  w okresie letnim w godzinach od 10:00 do 18:00 w dniach, w których wywieszona jest biała flaga WOPR. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby korzystające  z kąpieliska poza godzinami określonymi w regulaminie.
 3. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest odpłatne.
 4. Za przedmioty, wyposażenie i odzież pozostawione na terenie kąpieliska i plaży  zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i plaży oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.
 6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie plaży.
 7. Zabronione jest  leżakowanie na pomostach i molo; dozwolone jest na  plaży kąpieliska.
 8. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 10. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem WOPR i czapkę ratownika.
 11. Osoby korzystające z kąpieliska winny stosować się do poleceń ratowników.
 12. Skoki do wody mogą się odbywać w miejscu do tego wyznaczonym i tylko i wyłącznie za zgodą ratownika.

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE KĄPIELISKA I PLAŻY NIE WOLNO:

 • przekraczać wyznaczonego kąpieliska dla nieumiejących pływać, jeśli nie umieją pływać,
 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,
 • skakać z wieży,
 • leżakować i biegać po pomostach,
 • używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
 • niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży,
 • zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom,
 • wrzucać i popychać inne osoby do wody,
 • pić napojów alkoholowych,
 • zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,
 • wjeżdżać pojazdami,
 • wprowadzać psów i innych zwierząt.

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.

Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

Skargi i wnioski należy zgłaszać  kierownikowi kąpieliska książka skarg i wniosków znajduje się w pomieszczeniu ratowników WOPR.

Telefony alarmowe:

997 Policja

998 Straż Pożarna

999 Pogotowie Ratunkowe

Regulamin kąpieliska zatwierdził

Kierownik kąpieliska

zasady bezpiecznej kapieli

Więcej o bezpieczeństwie nad wodą na: 
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/bezpieczna-kapiel-w-otwartych-zbiornikach-wodnych