Regulamin ścianki wspinaczkowej

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

 1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu i zapoznaniu się z regulaminem.

 2. Zakup biletu oznacza zgodę na warunki regulaminu.

 3. Wspinamy się na własną odpowiedzialność.

 4. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie Strońskiego Parku Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o. o.

 5. Wspinanie dozwolone jest wyłącznie w uprzęży, co najmniej biodrowej.

 6. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.

 7. Podczas wspinania z dolną asekuracją wspinający się zobowiązany jest do wpinania się do wszystkich punktów indywidualnych asekuracyjnych będących w linii pokonywanej trasy wspinaczkowej.

 8. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (najlepiej płytki Stichta lub kubka). Prosimy o nie używanie do tego celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie przez ekspertów.

 9. Opiekun ściany ma prawo nie dopuścić do wspinania osoby używające sprzęt wspinaczkowy bez atestu.

 10. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych.

 11. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
  - przeszkadzania w asekuracji lub wspinaniu;
  - wspinanie nad lub pod inną osobą;
  - asekurowanie w oddaleniu od ściany.

 12. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący.

 13. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).

 14. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.

 15. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji lub ćwiczących.