Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o.

 

 

Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o.o.
ul. Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie

miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000390349
wysokość kapitału zakładowego 13 314 400.00 zł

NIP: PL 881-14-86-555
REGON: 021568307

tel. 74 814 16 04
fax. 74 814 29 09
e-mail: biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl